ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΤΕ;

Μετακομίζετε και επιθυμείτε να μεταφέρετε το σύστημα ασφαλείας στο νέο σας σπίτι; Η διαδικασία είναι απλή.
Όλα τα συστήματα συναγερμού, ενσύρματα και ασύρματα, μπορούν να αποσυνδεθούν και να επανατοποθετηθούν σε άλλο χώρο, εύκολα και γρήγορα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να χαρτογραφήσουμε τις ανάγκες του νέου χώρου με μια επίσκεψη, έτσι ώστε τα εξαρτήματα να επανατοποθετηθούν στις σωστές θέσεις.

Όλα τα υλικά του συστήματος μεταφέρονται χωρίς κανένα πρόβλημα, εκτός από τις μαγνητικές επαφές (παγίδες) που αφαιρούνται από τα πορτοπαράθυρα. Σε περίπτωση που χρειαστεί επέκταση του συστήματος (πχ. νέος μεγαλύτερος χώρος) προστίθενται τα απαραίτητα υλικά, προγραμματίζεται εκ νέου το σύστημα και η ασφάλειά σας ολοκληρώνεται και αυτή μαζί με τη μετακόμιση!