ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τοποθετώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα πραγματικά κριτήρια ασφαλείας σύμφωνα με τα οποία θα κάνετε την επιλογή σας.
Η Steel Security θα σας επιβεβαιώσει για το σύστημα συναγερμού σας τα εξής: 

  • Σας παρέχει ολοκληρωμένη προστασία.
  • Ακολουθεί τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφάλειας.
  • Έχει πιστοποιητικά ασφαλείας GRADE I, II, III,IV.
  • Το τεχνικό προσωπικό της Steel Security που θα κάνει την εγκατάσταση είναι σωστά καταρτισμένο και εξουσιοδοτημένο.
  • Η Steel Security σας εγγυάται ότι τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιήσει στην εγκατάσταση είναι επώνυμα και πιστοποιημένα με τις ισχύουσες οδηγίες ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.